T E M E L  D E Ğ E R L E R İ M İ Z
 
·Hukuka Uygunluk
 
·Demokrasi
 
·İnsan Haklarına Saygı
 
·Toplumsal Değerlere Saygı
 
·Güvenilirlilik
 
·Eşitlik
 
·Çağdaşlık
 
·Alenilik
 
·Katılımcılık
 
·Hızlı Ve Nitelikli Hizmet
 
.Paylaşım Etkinlik
 
.Verimlilik
 
.Ulaşılabilirlik
 
.İnsan Odaklılık
 
.Sürekli Gelişim
 
.Öncülük
 
.İşbirliğine Açıklık
 
.Uzmanlık
 
.Hesap Verilebilirlik
 
.Çevreye Duyarlılık
 
 Her türlü hakkı T.C. Gerede Kaymakamlığı'na aittir .yücelgenç yazılım  Kurumsal Web Paketi kullanılmıştır .